HJEM

THRANE GÅRD GALLERI

et annerledes galleri

 

 

 

 

 

Etter 9 års drift velger vi å avslutte galleriet på Austrått

Vi takker alle kunstnere og kunder som har vært med å forme galleriet til det det har vært

Takk til Jærmuseet for leie av lokalene

 

I dag driver Berit et galleri i Danmark.

 

www.thranegalleri.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åndsverksloven (link):

Verkene på vårt nettsted er beskyttet iht til opphavsrett til åndsverk av 1961.

Åndsverksloven §1 lyder: Den som skaper et åndsverk har opphavrett til verket.

Copyright © All Rights Reserved